Zaal open: 19.30 u.
Aanvang lezing: 20.00 u.

Prof. dr. Marc Naguib is sinds 2011 hoofd van de afdeling gedragsecologie van Wageningen University & Research. Voordien heeft hij na zijn opleiding tot bioloog in Berlijn wetenschappelijke functies vervuld in Bielefeld (Duitsland), Chapel Hill (Verenigde Staten), Parijs (Frankrijk) en van 2008 tot 2011 bij de afdeling dierecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Zijn grootste belangstelling gaat uit naar de sociale organisatie van dierengemeenschappen, in het bijzonder van vogels. 

Locatie: De MESS, Oranjelaan 11A, 3843 AA Harderwijk
Muziek: Combo MIEK
Presentatie: Jan Douwe Kroeske
Toegang: gratis!
Dinsdag 22 november 2022 

Gedragsecologie – communicatie en sociaal gedrag bij dieren, vooral vogels. 

Dieren moeten net als mensen voortdurend beslissingen nemen over wat wel en wat niet te doen. In de gedragsecologie wordt onderzocht wat de oorzaken en de gevolgen zijn van deze beslissingen. Zo wordt geprobeerd te begrijpen hoe individuele dieren en ook populaties functioneren en hoe selectie invloed heeft op hun fysieke conditie. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe de onderlinge communicatie het sociaal gedrag van dieren beïnvloedt. 

Prof. dr. Marc Naguib is een internationaal erkende autoriteit op dit gebied en zal in zijn lezing ingaan op deze onderwerpen vooral voor wat betreft vogels maar ook enkele andere diersoorten komen aan bod. 

 

Agenda 2023: 

Donderdag 26 januari 2023, prof. dr. Rien Weygaert: Donkere materie en donkere energie
Dinsdag 21 maart 2023, prof. dr. Ad van Wijk: Energietransitie, een duurzame toekomst 

www.sciencecafeharderwijk.info