Naam instelling: Stichting MESS Harderwijk
Fiscaal nummer (RSIN): 8611.28.965
KvK nummer: 77756029

Contactgegevens:
Stichting MESS Harderwijk
Oranjelaan 11A
3843 AA Harderwijk
telefoon beheerder Shireen Scharrenburg: 06 – 54 26 01 85

 • Doelstellingen en de hoofdlijnen van stichting de MESS leest u in het Beleidsplan van Stichting MESS Harderwijk 
 • Het bestuur van Stichting de MESS Harderwijk bestaat uit:
  Philipien van Huët (voorzitter)
  Shireen Scharrenburg (secretaris)
  Mariëtte Raap (penningmeester)
  Gerwin te Pas (algemeen bestuurslid)
  Margriet van Sleen (algemeen bestuurslid)
 • Beloningsbeleid
  Stichting de MESS Harderwijk hanteert geen beloningsbeleid voor beleidsbepalers of bestuurders van de stichting. Er zijn geen personen met een dienstverband bij stichting de MESS.
 • Activiteiten
  Een actueel verslag van de tot op heden uitgeoefende activiteiten en de activiteiten die op stapel staan, leest u in het
  Beleidsplan van de Stichting MESS
  en in de Ideëen broedplaats Stichting MESS. 
 • Een financiële verantwoording, een balans en een overzicht van inkomsten en uitgaven over 2020 en achtergronden over de financiële toekomst van de MESS vindt u in dit document: Financiële verantwoording MESS Harderwijk.