Culturele broedplaats de MESS is een unieke plek in Harderwijk, waar de magie van het monumentale pand en het weelderige buitengebied versmelten tot een grote groene creatieve samenleving.

De MESS Culturele broedplaats is een onafhankelijke cultuurorganisatie, gestart door Stichting Underground Harderwijk, voor en door iedereen die betrokken wil zijn bij zijn of haar stad.

de MESS

  • organiseert en ondersteunt kunstprojecten
  • organiseert en ondersteunt evenementen op en buiten het MESS-terrein
  • realiseert kunstprogramma’s met een maatschappelijke waarde
  • verspreidt kennis door middel van workshops en lezingen
  • bouwt aan een voedselpodium dat geestelijk en lichamelijk voedt
  • is een proeftuin voor vernieuwende ondernemers
  • stimuleert samenwerken en cultureel ondernemerschap

Kortom, de MESS reikt vanuit kunst en cultuur aan een breed publiek in Harderwijk handvatten aan voor het creëren van een groene samenleving voor iedereen.

Sinds 2009 is de MESS, een voormalige officiersmess, aan de Oranjelaan in gebruik door Stichting Underground Harderwijk. In eerste instantie als werkplaats en opslagruimte, later als multiculturele broedplaats. Er worden in de MESS sindsdien regelmatig muzikale, theatrale en kunstzinnige bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van Harderwijk en omgeving.

De wens bestaat nu om het huidige gebruik: multi culturele broedplaats in de breedste zin van het woord (hierna: culturele broedplaats) in de komende jaren voort te zetten en juridisch planologisch te regelen.

Een Culturele Broedplaats biedt ruimte aan een verscheidenheid aan creatieve en culturele bedrijvigheid: beeldende kunst, theater, grafische vormgeving, architecten, stedenbouwkundigen, gebruik van nieuwe media, maar ook aan startende ondernemers die in deze informele en laagdrempelige omgeving hun eerste stap willen zetten op weg naar volwassenheid. De gedachte is dat door de mix van verschillende disciplines op één plek er onverwachte samenwerkingsvormen ontstaan die tot innovaties kunnen leiden.

Meer dan een broedplaats
Maar een broedplaats is meer. Het gaat om een ambiance die inspireert en aanzet tot creativiteit. Er is behoefte aan ruimte voor ontmoeting, discussie, podia voor kunst en cultuur en bedrijfscontacten.
Ondersteunende horecavoorzieningen zorgen voor levendigheid en vergroten de kans op ontmoetingen tussen het economische en culturele veld. Een dergelijk vestigingsklimaat is nodig voor het stimuleren van de creatieve economie in Harderwijk en omgeving.

MESS Culturele Broedplaats:

  • verhuurt binnen- en buitenruimtes aan culturele en maatschappelijke activiteiten en organisaties
  • stimuleert en ondersteunt initiatieven met een sociaal en/of cultureel karakter
  • organiseert culturele en maatschappelijke evenementen

ten behoeve van bijvoorbeeld cursussen, workshops, lezingen, repeteren, jammen, Cultureel Café met open podium, muziek, theater, film of besloten feesten.

MESS Culturele broedplaats is daarmee zowel stuwende kracht, als ook organisator en verhuurder. De praktische uitvoering van die drie rollen staat niet los van elkaar. Het sociaal culturele karakter van MESS maakt juist dat er een zekere mate van onderlinge afhankelijkheid ontstaat.
Zo worden de inkomsten uit verhuur bijvoorbeeld aangewend om initiatieven met een sociaal karakter te ondersteunen en de mogelijkheid te bieden zich binnen MESS te ontwikkelen.