Over MESS Harderwijk

MISSIE

Stichting MESS Harderwijk heeft ten doel het in standhouden en het exploiteren van een culturele broedplaats en sociaal-maatschappelijke ontmoetingsruimte, waar individuele kunstbeoefenaars, culturele en maatschappelijke organisaties, en publiek samenkomen en elkaar inspireren. De MESS richt zich op de beeldende kunsten, podiumkunsten, evenementen, ontmoeting en kennisdeling. De MESS werkt met vele partijen samen binnen Harderwijk, waaronder Village People Harderwijk, de gemeente Harderwijk, Stichting Stad als Podium, de Popschool, Cultuurkust, het Filmhuis Harderwijk, Stadsmuseum, ZorgDat, Wijkvereniging Stadsdennen en de Rotary.

Locatie

Stichting MESS is gevestigd in een oude officiersmess op het Kranenburg-Noord terrein in Gemeente Harderwijk. Het pand kent een rijke geschiedenis, maar heeft sinds defensie haar activiteiten stopgezet heeft, helaas de tand des tijds slecht doorstaan. Om verder verval tegen te gaan heeft de gemeente Harderwijk het pand aangekocht en met een op handen zijnde renovatie wordt het monumentale pand in ere hersteld. De Stichting MESS Harderwijk zal als hoofdhuurder invulling geven aan het toekomstig gebruik en de MESS in haar volle glorie herstellen. Van vergane glorie naar een beautiful MESS.

Team

Ons enthousiaste team bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en is opgericht door de huidige bestuursleden. Vanuit liefde voor de MESS en met als doel om het gebouw in ere te herstellen en nieuw leven in te blazen. Bijgestaan door een groeiende groep vrijwilligers is de MESS Harderwijk een organisatie in ontwikkeling. We groeien op het ritme van de tijd.

Bestuur MESS Harderwijk
Het bestuur van Stichting MESS Harderwijk bestaat uit maximaal 6 personen. Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, onderhoudt contacten met stakeholders en faciliteert de vrijwilligers, zodat zij in staat gesteld worden om de activiteiten van Stichting MESS optimaal voor te bereiden en uit te voeren.

Het bestuur is momenteel op zoek naar een nieuwe voorzitter die binnen ons team past en graag bij ons aan slag gaat. Te weten: 

Bestuurslid

Voorzitter 

Een MESS bestuurslid:

 • Heeft affiniteit met (hedendaagse) kunst en cultuur.

 • Vindt het inspirerend om op zowel beleids- als organisatieniveau betrokken te zijn en langs die weg bij te dragen aan de ontwikkeling van Stichting MESS Harderwijk.

 • Is initiatiefrijk en bereid mede vorm te geven aan projecten die bijdragen aan de exploitatie.

 • Heeft een praktische instelling.

 • Heeft affiniteit met het besturen van een vrijwilligersorganisatie.

 • Heeft bestuurlijke ervaring, dan wel de ambitie om bestuurlijke ervaring op te doen.

 • Brengt een relevant netwerk mee, bij voorkeur in de regio Harderwijk.

 • Is in staat om met de andere bestuursleden en vrijwilligers te werken als een team, is een teamspeler.

 • Heeft voldoende beschikbaarheid voor minimaal 6 vergaderingen per jaar en het ondersteunen van de vrijwilligers bij de activiteiten.

 • Heeft geen tegenstrijdig belang.

 • Is woonachtig in Harderwijk, of in de directe omgeving.

Additionele vereisten en taken van voorzitter zijn onder meer:

 • Bewaken missie / visie.

 • Voorzitten van de vergaderingen van het bestuur.

 • Uitvoering monitoren van de besluiten.

 • Toezicht op een goede taakverdeling binnen het bestuur.

 • Onderhouden van bestuurlijke contacten met gemeente Harderwijk, representatie van Stichting MESS Harderwijk naar buiten toe, onderhouden van contacten met belangrijke instanties en samenwerkingspartners.

 • Schrijven van subsidieaanvragen, jaarverslagen, en vergunningsaanvragen.

 • Toezicht op voldoen aan de Culturele Governance Code.

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn. Het bestuurslidmaatschap van Stichting MESS Harderwijk is een onbezoldigde functie. Wel heb je gratis toegang tot onze activiteiten en evenementen.

We gaan ervan uit dat je op een verantwoorde manier de rol van bestuurslid zal vervullen, volgens de Code Cultural Governance en overige regelgeving en gedragscodes aan bestuursleden toegekende bevoegdheden. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar je talent en hoe je bij wil dragen aan onze organisatie. Als je geïnteresseerd bent in een van bovenstaande posities, stuur dan je cv en motivatie uiterlijk 10 maart 2023 naar info@messharderwijk.nl. Ook als je eerst meer (telefonische) informatie wilt, vernemen wij dat graag via info@messharderwijk.nl.